Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til fiskeriministeren

Om riktigheten av å prioritere import av fiskefartøyer framfor nybygg ved utskifting av konsesjonsbelagte fartøyer, ut fra målet om fornyelse av bl.a. nordsjøflåten

Datert: 26.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Ved tildelingsmøtet 23. mars 1998 for utskifting av konsesjonsbelagte fartøy over 34 m, ble det for Sør-Norge innvilget fem søknader. Alle fem gjaldt import av brukte fartøy. Blant søknadene var tre størrelsesmessig godkjente nybyggingsprosjekter innen nordsjøtrålgruppen.

I forhold til den uttrykte målsettingen om fornyelse av blant annet nordsjøtrålflåten, mener fiskeriministeren at det er riktig å prioritere import av fartøyer framfor nybygg?


Les hele debatten