Spørretimespørsmål fra Bent Hegna (A) til miljøvernministeren

Om at NIVA i en rapport konkluderer med at forurensningen i Frierfjorden fortsatt er svært høy, bl.a. mht. nivået av dioksiner i fisk og skalldyr

Datert: 26.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Gjennom aviser i Telemark har det kommet fram at NIVA i en rapport om Frierfjorden konkluderer med at forurensningen i fjorden fortsatt er svært høy. Blant annet er nivået av dioksiner i fisk og skalldyr så høyt at NIVA i rapporten beskriver det som «meget sterk forurensning». Dette til tross for helsemyndighetenes mål om risikofritt konsum av fisk og skalldyr allerede i år 2000.

Hvor alvorlig ser statsråden på dette, og hva akter departementet å gjøre for å bringe denne situasjonen under kontroll?


Les hele debatten