Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Om å vurdere andre finansieringsformer for Norsk Lymfødemklinikk og Norsk Idrettsmedisinsk Institutt, som begge er nasjonale kompetansesentre

Datert: 26.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Fysioterapitjenesten er en del av primærhelsetjenesten. I Oslo ligger blant annet avtaleløse institutter som Norsk Lymfødemklinikk med henvisninger av kreftpasienter fra Rikshospitalet og Radiumhospitalet og Norsk Idrettsmedisinsk Institutt, som blant annet er utdanningssted for legespesialister i fysikalsk medisin. Begge er nasjonale kompetansesentre som det ikke er naturlig å finansiere fra primærhelsetjenesten.

Vil helseministeren vurdere andre finansieringsformer for slike spesialiserte tjenester?


Les hele debatten