Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Om å forsikre at arveavgiften ikke vil bli økt før innstilling foreligger fra et utvalg som skal se nærmere på arveavgift ved generasjonsskifter i bedrifter

Datert: 27.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av finansminister Gudmund Restad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): I høst ble arveavgiften økt blant annet gjennom at fribeløpet på 100 000 kroner ikke ble inflasjonsjustert på femtende året på rad. Finansministeren har uttalt at han ser en rekke svakheter med dagens arveavgift, spesielt ved generasjonsskifter i bedrifter. Dette skal departementet nedsette et utvalg for å se nærmere på.

Kan finansministeren forsikre om at arveavgiften, med alle dens svakheter, i alle fall ikke vil bli økt inntil utvalgsinnstillingen foreligger?


Les hele debatten