Spørretimespørsmål fra John Dale (Sp) til helseministeren

Om ein handlingsplan mot sjukdomar som kan ha si årsak i dårleg inneklima, då Statens strålevern har påvist at 6-7 pst. av norske bustader har uakseptable radonkonsentrasjonar

Datert: 27.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

John Dale (Sp)

Spørsmål

John Dale (Sp): Ein rapport frå Statens Strålevern påviser at 6-7 % av norske bustader blir utsett for uakseptable radonkonsentrasjonar. Dette aktualiserer behovet for å setja i verk snarlege tiltak.

Når vil Regjeringa leggja fram ein handlingsplan med tanke på å førebyggje sjukdomar som kan ha si årsak i dårleg inneklima?


Les hele debatten