Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Hvordan det vil bli reagert mot USA, som 25. mars 1998 foretok den første i en ny serie på fire subkritiske atomvåpenrelaterte prøvesprengninger. (Trukket tilbake)

Datert: 27.03.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): 25. mars 1998 foretok USA den første i en ny serie på fire subkritiske atomvåpenrelaterte prøvespregninger, som en del av et atomprogram til 60 mrd. kroner over 13 år. Det kan være liten tvil om at disse sprengningene har utvikling av nye atomvåpen som en av flere målsettinger.

Hvordan vil utenriksministeren reagere mot USA, og vil man ta initiativ til et samarbeid med andre land for å få USA til å slutte med slike prøver?


Les hele debatten