Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til finansministeren

Om at videreutdanning i anestesi-, operasjons- og intensivsykepleie er karakterisert som grunnutdanning, slik at stipendet regnes som skattepliktig inntekt uten fradragsmuligheter

Datert: 27.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av finansminister Gudmund Restad

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): En av flaskehalsene i norsk helsevesen er mangelen på sykepleiere, blant annet sykepleiere med videreutdanning i anestesi-, operasjons- og intensivsykepleie. Fylkesskattesjefen i Møre og Romsdal har karakterisert denne videreutdanninga som grunnutdanning med den følge at stipendet som disse studentene får, blir regnet som skattepliktig inntekt i sin helhet uten fradragsmuligheter for utgiftene med studiet.

Er dette riktig praktisering av skattereglene?


Les hele debatten