Spørretimespørsmål fra Terje Johansen (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om kompetanseutvikling og etterutdanning for lærere etter at Reform 94 og Reform 97 er innført, og spesiell behandling av lærerne i videre- og etterutdanningsreformen

Datert: 27.03.1998
Fremsatt av: Borghild Tenden (V)
Besvart: 01.04.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Store reformer (Reform 94 og Reform 97) er innført i grunnskole og videregående skole i løpet av kort tid. Evaluering av disse reformene viser at dette har vært en stor belastning for mange lærere, og at det er et sterkt behov for kompetanseutvikling og etterutdanning. Det er derfor nødvendig at lærere får spesiell behandling i videre- og etterutdanningsreformen.

Vil statsråden ta initiativ til dette?


Les hele debatten