Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til olje- og energiministeren

Om kravet om å ruste opp den lokale oljevernberedskapen ved konsesjonsbehandlingen av utvinning på Norne-feltet

Datert: 27.03.1998
Fremsatt av: Arvid Falch (TF)
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 01.04.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I forbindelse med konsesjonsbehandlingen av utvinning på Nornefeltet var et av kravene at den lokale oljevernberedskapen i området skulle opprustes. Etter at produksjonen startet viste det seg at produksjonsskipet manglet nødvendig utstyr for å håndtere eventuelle oljeutslipp. Produksjonen ble stanset i fem uker, mens tilfredsstillende utstyr ble brakt til veie. Etter hva jeg erfarer er ingen ting gjort for å ruste opp beredskapen.

Medfører dette riktighet, og hva vil i så fall statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten