Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til helseministeren

Om bakgrunnen for et forslag om å gravlegge alle aborterte fostre eller alt abortmateriale

Datert: 27.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I et høringsutkast om retningslinjer for håndtering av aborterte fostre, foreslås å gravlegge alle fostre eller alt abortmateriale, uavhengig av alder eller om aborten er spontan eller framprovosert.

Hva er bakgrunnen for et slikt forslag?


Les hele debatten