Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til barne- og familieministeren

Datert: 28.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): På vitjing i Manglerud bydel i Oslo 28. mai 1997, uttalte statsråden at ho ynskjer meir fleksible løysingar når det gjeld forholdet mellom talet på vaksne og barn i barnehagane.

Meiner statsråden dette gir signal om barnehagen som ein stad der vaksne har tid og tryggleik for det einskilde barnet?


Les hele debatten