Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om innfrielse for skoleåret 1997-98 av forutsetningene om 3 poeng for folkehøgskolestudiet, som lå til grunn for opptak på folkehøgskoler

Datert: 27.03.1998
Besvart: 22.04.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): I forbindelse med opptak til folkehøgskoler 1997-98 var studentene forespeilet å få 3 poeng både for militærtjeneste og for folkehøgskolestudiet. I juni 1997 bestemte Stortinget noe annet. Dette ble studentene først gjort kjent med i oktober 1997.

Vil statsråden se på dette slik at de forutsetninger som lå til grunn for opptak på folkehøgskoler blir innfridd for skoleåret 1997-98?


Les hele debatten