Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til helseministeren

Datert: 28.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): Mange pasienter må betale ekstra egenandel i form av gebyr på betalingsgiro fordi mange sykehus og poliklinikker ikke gir pasientene mulighet til å betale kontant. For Regionsykehuset i Trondheim vil slike gebyr utgjøre over 4 mill. kroner pr. år, som belastes pasientene.

Hva vil helseministeren gjøre for at pasientene skal slippe disse ekstrakostnadene?


Les hele debatten