Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om Norsk Studentunions uttalelse om at studiekvaliteten med dagens lave PC-dekningsgrad ved universitetene ikke er tilfredsstillende

Datert: 01.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Norsk Studentunion mener i en uttalelse at studiekvaliteten med dagens lave PC-dekningsgrad ikke er tilfredsstillende. Som eksempel vises til at ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet må 18 000 studenter dele 350 datamaskiner. Samlet for norske universiteter mener Norsk Studentunion at PC-dekningen er dårligere enn i grunnskolen og i videregående skole.

Er statsråden enig i denne beskrivelsen, er situasjonen et resultat av feilprioriteringer fra universitetenes side, og hva vil statsråden foreta seg?


Les hele debatten