Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til olje- og energiministeren

Datert: 29.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av olje- og energiminister Ranveig Frøiland

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): Arbeiderbladet den 29. mai 1997 avslører at det marginale utkant-Norge er i ferd med å miste strømmen. NVE viser til at fraflytting, utslitte ledningsnett og høyere krav til lønnsomhet hos e-verkene vil øke antallet strømutkoblinger. Dette har blant annet med det nye reguleringsregimet som NVE har vedtatt å gjøre, samt lave statlige tilskudd til linjenettet i grisgrendte strøk.

Hva vil energiministeren gjøre for å sikre tilgangen på strøm i hele landet?


Les hele debatten