Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til sosialministeren

Om den vanskelige situasjonen sønnen til en lobotomert kvinne i Vesterålen er kommet i pga. omsorgsansvar for sin mor

Datert: 02.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): De lobotomertes pinefulle situasjon er tidligere behandlet av Stortinget. Jeg viser til oppslag i media fra Bø i Vesterålen om den situasjon som sønn av en lobotomert er kommet i. På grunn av at han har hatt omsorgsansvar for sin mor er skolegang avbrutt og nærmest ødelagt. Hans økonomiske situasjon er blitt ytterst vanskelig.

Hva kan og vil statsråden gjøre med den situasjonen sønnen er havnet i?


Les hele debatten