Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til barne- og familieministeren

Om hvorfor enslige ikke skal ha mulighet til å adoptere på lik linje med andre hvis de oppfyller kravene til adoptivforeldre

Datert: 02.04.1998
Fremsatt av: Karita Bekkemellem (A)
Besvart: 22.04.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Ifølge Enestående Adoptanters forening har barne- og familieministeren gitt signaler om at enslige bare unntaksvis skal få innvilget en adopsjonssøknad.

Hvorfor vil statsråden ikke gå inn for at enslige på lik linje med andre skal ha mulighet til å adoptere dersom de oppfyller de krav en bør sette til adoptivforeldre?


Les hele debatten