Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om søknaden fra Høgskolen i Tromsø om å ta opp ytterligere en klasse til desentralisert sykepleierutdanning

Datert: 02.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Høsten 1990 ble det igangsatt desentralisert sykepleierutdanning ved daværende Tromsø Helsefagskole, et populært utdanningstilbud for kvinner fra utkantene i Troms. Mange begynner å jobbe på hjemstedet etter endt utdanning. Det ble opptatt 30 nye studenter til tilsvarende utdanning med studiestart i oktober 1997. På grunn av den store mangelen på sykepleiere har Høgskolen i Tromsø søkt om å ta opp ytterligere en klasse fra høsten 1998.

Vil statsråden bidra til at dette utdanningstilbudet blir utvidet?


Les hele debatten