Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt stortingsflertallet kan være sikre på at det arbeides målbevisst for at intensjonen i vedtaket om bygging av to gasskraftverk kan oppfylles

Datert: 02.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Som olje- og energiministeren er kjent med, er det et stort flertall i Stortinget bak vedtaket om at det kan bygges to gasskraftverk i Norge.

Kan dette flertallet være sikre på at olje- og energiministeren og Regjeringen arbeider målbevisst for at intensjonen i vedtaket kan oppfylles?


Les hele debatten