Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Om departementets presisering av at homofile par som hovedregel ikke kan godkjennes som fosterhjem eller besøks- og avlastningshjem

Datert: 03.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Barne- og familiedepartementet sendte 10. mars 1998 ut et brev til alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. Det blir i brevet presisert at retningslinjer for godkjenning av fosterhjem også skal benyttes ved godkjenning av besøks- og avlastningshjem. Det blir presisert at homofile par som hovedregel ikke kan godkjennes som verken fosterhjem eller besøks- og avlastningshjem.

Hvordan kan statsråden forsvare at en hel gruppe mennesker skal kunne avvises som ressurspersoner kun på grunn av seksuell legning?


Les hele debatten