Spørretimespørsmål fra Torny Pedersen (A) til olje- og energiministeren

Om støtte til et prosjekt påbegynt av Hammerfest El-verk DA for utvikling av fornybar energi ved å utnytte tidevannsstrømmen i Kvalsundet

Datert: 03.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): I oktober 1996 ble det påbegynt et prosjekt av Hammerfest El-verk DA gjennom Hammerfest Strøm AS for å utvikle fornybar miljøvennlig energi. Målet er å utnytte tidevannsstrømmen i Kvalsundet ved Hammerfest ved bruk av vannmøller. Dette vil gi ren, miljøvennlig og forutsigbar energi, nye arbeidsplasser, kompetanse på havstrømmer og teknologi.

Vil statsråden bidra til at dette prosjektet får den bistand og støtte det trenger i en kritisk forsøksperiode?


Les hele debatten