Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til justisministeren

Om å sjå til at rettsmedisinske bevis i valdtektssaker vert sikra, analysert og oppbevart av helsepersonell på valdsmottak

Datert: 17.04.1998
Besvart: 29.04.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): Dei rettsmedisinske granskingane som vert foretekne av helsepersonell på voldsmottak er svært viktige i ei straffesak. Sikring av bevis er ofte avgjerande for domfellelse i voldtektssaker. Slik det er i dag, er det kun når voldtekt er anmeldt at rettsmedisinarar analyserer spor.

Kva vil justisministeren foreta seg for at bevis vert sikra, analysert og oppbevart, uavhengig av om overgrepet i første omgang vert anmeldt?


Les hele debatten