Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt Regjeringen vil foreta seg noe overfor Hydros styre i anledning lønnsøkningen til Hydro-sjef Myklebust, som statsministeren offentlig har tatt avstand fra

Datert: 15.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): Statsministeren har offentlig tatt avstand fra lønnsøkningen til Hydrosjef Myklebust på over en halv mill. kroner ifølge mediameldinger.

Er dette en lettvint kritikk basert på popularitetsiver eller vil Regjeringen Bondevik foreta seg noe overfor Hydros styre, som har ansvaret for den kritiserte lønnsøkning, gjennom generalforsamlingsvedtak i og med at staten har aksjemajoriteten i selskapet?


Les hele debatten