Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til olje- og energiministeren

Datert: 29.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av olje- og energiminister Ranveig Frøiland

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Ifølge Miljøstiftelsen Bellona har NVE og Olje- og energidepartementet ikke lovhjemmel til å behandle CO2-utslipp, som må regnes som forurensning og behandles etter forurensningsloven - av SFT og Miljøverndepartementet. Ekspedisjonssjef Backer i Justisdepartementet har slått fast det samme.

Kan statsråden klargjøre hvordan, og av hvem, CO2-utslipp skal behandles, og om konsesjonstillatelsen til gasskraftverkene på Kårstø og Kollsnes er korrekt gitt i henhold til gjeldende regelverk?


Les hele debatten