Spørretimespørsmål fra Terje Knudsen (FrP) til samferdselsministeren

Om bygging av ny og hensiktsmessig ferje til ferjesambandet til Fedje

Datert: 16.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Terje Knudsen (Uav)

Spørsmål

Terje Knudsen (FrP): Ferjesambandet til Fedje er et av de mest værharde ferjesamband i landet. Eksisterende ferje som er 27 år, er også for liten til dagens trafikk.

Vil samferdselsministeren prioritere slik at det snarest kan bygges ny og hensiktsmessig ferje til dette sambandet?


Les hele debatten