Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til samferdselsministeren

Om at seteavgiften kan føre til nedleggelse av viktige internasjonale ruter, bl.a. mellom Nord-Norge og Murmansk

Datert: 15.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Stortingets vedtak om innføring av seteavgift på flyreiser har naturlig nok skapt sterke reaksjoner, ikke minst som følge av økte flypriser i distriktene. Nå viser det seg at seteavgiften også kan føre til nedleggelse av viktige internasjonale ruter, blant annet flyruter mellom Nord-Norge og Murmansk.

Hvordan kan Regjeringen forsvare et slikt tilbakeslag i transporttilbudet i Barentsregionen?


Les hele debatten