Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til finansministeren

Om alvoret i situasjonen når det gjelder smuglingen og grensehandelen, og hvilke tiltak som kan ventes i revidert nasjonalbudsjett

Datert: 16.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av finansminister Gudmund Restad

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I min interpellasjon 3. februar 1998 lovet statsråden blant annet at han ville følge utviklingen i grensehandelen og eventuelt komme tilbake til Stortinget med nye opplysninger og vurderinger. I Sverige foreslås nye, kraftige avgiftskutt, blant annet for å hindre, ifølge Aftenposten, at «smuglingen skal komme fullstendig ut av kontroll».

Erkjenner statsråden omsider alvoret i situasjonen, både når det gjelder smuglingen og grensehandelen, og hvilke tiltak kan vi i så fall vente i Revidert nasjonalbudsjett?


Les hele debatten