Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om hva Regjeringen gjør med de åpenbare brudd på menneskerettighetene som skjer gjennom overgrep mot opposisjonspolitikere på Zanzibar

Datert: 17.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Ved et besøk fra en parlamentarikerdelegasjon fra Tanzania fikk utenrikskomiteen innsyn i de overgrep mot opposisjonspolitikere som finner sted i Zanzibar.

Hva gjør Regjeringen med de åpenbare brudd menneskerettighetene som her skjer?


Les hele debatten