Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre økonomien ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, etter avgjerda om at ingeniørutdanninga ved filial Førde skal fortsette, trass i dårleg søknad

Datert: 17.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): Finanskomiteens leiar Lars Gunnar Lie med fleire, har kravt att ingeniørutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, filial Førde, skal førast vidare, tross dårleg søknad frå studentar. Statsråden har med bakgrunn i dette kravet, gitt beskjed til Høgskulen om at denne utdanninga skal fortsette.

Korleis vil statsråden sikre økonomien ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i høve til andre eksisterande godt søkte studieretningar og til nye studieretningar i krav med den teknologiske utvikling?


Les hele debatten