Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til finansministeren

Datert: 29.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Daværende næringsminister Jens Stoltenberg ba i 1995 Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning fjerne to kapitler i en rapport, fordi disse kapitlene var ubehagelige for Regjeringen i gasskraftsaken.

Er det vanlig praksis i departementene at rapporter som inneholder synspunkter som står i strid med Regjeringens standpunkt sensureres, og mener finansministeren at det kan forsvares å bruke av skattebetalernes midler til forskning hvor bare konklusjoner som passer Regjeringen er tillatt?


Les hele debatten