Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til landbruksministeren

Om at eksportbedrifta TINE Meieriet Sør Haukelid ikkje kan dekke etterspurnaden etter spesialproduktet ostemasse pga. for små geitemjølkkvotar til produsentane i området

Datert: 21.04.1998
Besvart: 29.04.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): TINE Meieriet Sør Haukeli er no ei rein eksportbedrift som ikkje greier å dekke etterspurnaden etter sitt spesialprodukt, ostemasse. Problemet er for små kvotar geitemjølk til produsentane i området.

Kva vil statsråden gjera for at dei kan få lov til å produsere den mjølka meieriet treng til sin produksjon og eksport?


Les hele debatten