Muntlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om hva som vil bli gjort for at foreldre som velger barnehagetilbud, skal få en barnehageplass - til en pris de har råd til

Datert: 21.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A):


Les hele debatten