Muntlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til kulturministeren

Om å plassere et nytt operabygg et annet sted enn i Oslo, eller helst fordele midlene på kulturtilbud i distriktene, for å motvirke fraflyttingen

Datert: 21.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av kulturminister Anne Enger

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP):


Les hele debatten