Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til forsvarsministeren

Om valg av helikoptertype til innleie i forbindelse med styrkingen av redningshelikopterberedskapen i Oslofjordregionen

Datert: 21.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten