Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om sjukepleiarmangelen i Akershus og Telemark, og at fordelinga av nye studieplassar i sjukepleie gir helseregion 2 bare 20, plassert i Buskerud

Datert: 22.04.1998
Fremsatt av: Tomas Norvoll (A)
Besvart: 29.04.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Departementet har nå fordelt nye studieplassar innan sjukepleie som blei oppretta gjennom Handlingsplanen for helse- og omsorgspersonell. Fordelinga syner at helseregion 2 bare har fått 20 nye studieplassar plassert i Buskerud. Akershus og Telemark har i fleire år dokumentert stor mangel på sjukepleiarar i sine fylker.

Kva slags tiltak vil statsråden igangsetje for å løyse desse dokumenterte behov?


Les hele debatten