Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til justisministeren

Om eit nærare samarbeid mellom helse-, sosial- og politietaten i kampen mot den aukande valden mot eldre, som stiller sterke krav til rettsvernet

Datert: 22.04.1998
Besvart: 29.04.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Vald mot eldre er eit aukande problem i vårt samfunn. Dette er ikkje berre eit helse- og sosialpolitisk spørsmål, men stiller også sterke krav til rettsvernet, og krav om sikkerheit for eldre.

Vil statsråden medverke til eit nærare samarbeid mellom helse-, sosial- og politietaten i kampen mot eldrevald?


Les hele debatten