Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til justisministeren

Om at ein ikkje vil tillate speleautomatar og kasinodrift på Color Line sine skip, trass i at Stortinget har opna for unntak frå lotterilova for skip i rute mellom norsk og utanlandsk hamn

Datert: 22.04.1998
Besvart: 29.04.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): I mangel av forskrifter til lotterilova § 2 har Justisdepartementet avslege å drive speleautomater og kasinodrift ombord på Color Line sine skip som går i rute mellom norsk og utanlandsk hamn. I Ot.prp. nr. 58 (1993-94) og i Innst. O. nr. 9 (1994-95) vart det frå eit fleirtal på Stortinget opna for unntak frå lovas regel når det gjeld skip som går i rute mellom norsk og utanlandsk hamn.

Korleis har Justisdepartementet følgt opp departementet og komiteens tilslutning på dette området?


Les hele debatten