Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til nærings- og handelsministeren

Om løftet om at næringsmeldingen skulle inneholde forslag om å redusere skattebyrden ved arv innen familiebedrifter

Datert: 17.04.1998
Besvart: 29.04.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): I et intervju med VG 30. oktober 1997 lover næringsministeren at man i næringsmeldingen i februar/mars kommer med forslag om at skattebyrden ved arv innen familiebedrifter skal bli mindre. Finansministeren gjorde det i et svar i spørretimen klart at «denne problemstillingen som en del av arveavgiftsreglene... Regjeringen tar som kjent sikte på i løpet av 1998 å nedsette et offentlig utvalg som skal vurdere arveavgiftslovgivningen.»

Er næringsministeren fornøyd med fremdriften i denne saken?


Les hele debatten