Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til miljøvernministeren

Om hvorvidt lov om naturvern er en lov som står over andre lover som ivaretar næringsinteresser og høsting av naturressurser

Datert: 24.04.1998
Besvart: 06.05.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Ved flere anledninger er lov om naturvern forsøkt innført ved at den skal overstyre andre lover som ivaretar næringsinteresser og høsting av naturressurser.

Er det miljøvernministerens mening at lov om naturvern er en overopphøyet lov som står over andre lover?


Les hele debatten