Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til utenriksministeren

Om å fjerne tollsatsene på reinkjøtt fra Kola, som hindrer russiske samer i å eksportere samtidig som norske slakterier i nord permitterer ansatte pga. råstoffmangel

Datert: 23.04.1998
Rette vedkommende: Landbruksministeren
Besvart: 29.04.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): De sosiale forholdene på Kola er svært bekymringsfulle. Økt samhandel med Norge er en måte å skape grunnlag for økonomisk vekst og økt velferd for beboerne i Nordvest-Russland. Russiske reindriftssamer kan eksportere flere hundre tonn reinkjøtt til Norge, men blir forhindret av norske tollbarrierer. Samtidig har norske slakterier i nord permittert ansatte fordi de ikke får nok råstoff.

Vil utenriksministeren vurdere å fjerne de norske tollsatsene på reinkjøtt fra Kola?


Les hele debatten