Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kommunal- og regionalministeren

Om at store deler av vannverkene ikke har godkjente anlegg, og å få orden på godkjenningene for ikke å risikere at eksport av f.eks. fisk stopper opp

Datert: 23.04.1998
Besvart: 29.04.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I henhold til norsk lov skal alle vannverk som leverer vann til mer enn 20 husstander ha godkjenning. Selv om det for kommunale vannverk er egengodkjenning så er det alvorlig at store deler av vannverkene ikke har godkjente anlegg. Problemet forsterkes ytterligere ved at vi er underlagt EØS-avtalen. Dersom vi ikke får orden på godkjenningene kan vi risikere at eksport av for eksempel fisk stopper opp.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å løse problemet?


Les hele debatten