Spørretimespørsmål fra May Britt Vihovde (V) til samferdselsministeren

Om en politikk for lokalisering av regionale og nasjonale godshavner, ut fra de store byenes arealknapphet og målet om å vri mer transport fra vei til sjø

Datert: 23.04.1998
Fremsatt av: Gunn-Vivian Eide (V)
Besvart: 29.04.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): I de fleste store byer er det knapphet på areal til næringsutvikling og boligbygging. Særlig i sentrum av byene er arealknappheten stor, samtidig som flere og flere ønsker å bosette seg midt i det urbane sentrum. Det er dessuten et politisk mål å få mer transport over fra vei til sjø, og de fleste regionale havner søkes nå utbygd, ofte med sentral beliggenhet.

Hvordan kan det utvikles en nasjonal politikk for lokalisering av regionale godshavner, og vil problemstillingen bli drøftet i ny transportplan?


Les hele debatten