Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om når det vil bli ryddet opp i forholdene omkring Kautokeino menighet

Datert: 24.04.1998
Besvart: 29.04.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Når vil kirke-, utdannings- og forskningsministeren rydde opp i forholdene omkring Kautokeino menighet, slik han har bebudet?


Les hele debatten