Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å opprette flere nye studieplasser i sykepleie for å utnytte høgskolenes kapasitet, da sykepleiermangelen er stor

Datert: 24.04.1998
Besvart: 29.04.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Departementet har nå fordelt de nye studieplassene innen sykepleie. Til knapt 200 nye plasser var det tilbud om ca 500 plasser ved statlige og private høgskoler. Dette viser at det finnes ledig kapasitet ved flere høgskoler. Sykepleiermangelen er stor, og det importeres nå sykepleiere fra land som sikkert har behov for disse sjøl.

Vil statsråden i en egen sak eller i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett ta initiativ til å opprette flere plasser slik at kapasiteten kan utnyttes?


Les hele debatten