Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til nærings- og handelsministeren

Om eventuell privatisering av A/S Olivin, med følgene bl.a. for Moxy Trucks AS, og håndtering av hjørnesteinsbedrifter i Distrikts-Norge

Datert: 24.04.1998
Besvart: 06.05.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Ønsker næringsministeren å privatisere A/S Olivin med de konsekvenser dette vil få, blant annet for Moxy Trucks A/S, og kan vi vente at dette vil være Bondevik-regjeringas måte å håndtere hjørnesteinsbedrifter i distrikts-Norge på?


Les hele debatten