Spørretimespørsmål fra Lars Rise (KrF) til miljøvernministeren

Om å hindre at Ljanselva blir rammet av uttørking som følge av beslutningen om å tillate en lekkasje på 400 liter pr minutt i Romeriksporten

Datert: 24.04.1998
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 06.05.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Lars Rise (KrF)

Spørsmål

Lars Rise (KrF): En av konsekvensene av Regjeringens beslutning om å tillate en lekkasje på 400 liter pr. minutt i Romeriksporten kan komme til å være at Ljanselven, den eneste av Oslos syv elver som er bevart noenlunde grønt, kan bli rammet av uttørking.

Hva vil Regjeringen gjøre for å kompensere for vanntapet slik at vannføringen i Ljanselven kan bli tatt vare på?


Les hele debatten