Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til sosialministeren

Datert: 30.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): I forbindelse med Innst. S. nr. 66 (1996-97), behandlet i desember 1996, oversendte Stortinget til Regjeringen et forslag for vurdering og oppfølging når det gjaldt riktig praktisering av samordningsloven for pensjoner slik at ingen kan tape på å ha opptjent pensjonspoeng i folketrygden.

Hvor står denne saken nå?


Les hele debatten