Spørretimespørsmål fra Jorunn Hageler (SV) til planleggings- og samordningsministeren

Datert: 30.05.1997
Besvart på vegne av: Planleggings- og samordningsministeren
Besvart: 04.06.1997 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

Jorunn Hageler (SV)

Spørsmål

Jorunn Hageler (SV): I forbindelse med en stor IT-satsing på Fornebu vil mye fagkunnskap bli sentralisert dit. I dag finnes mange fagmiljøer og mye spisskompetanse innen IT andre steder i landet.

Hvilke strategier har Regjeringa lagt opp for videre utvikling av disse miljøene, og for å bevare fagmiljøene ute i regionsentraene?


Les hele debatten