Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til fiskeriministeren

Om et forskriftsforslag for tildeling av 21 oppdrettskonsesjoner i Finnmark og Troms

Datert: 30.04.1998
Besvart: 06.05.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): Fiskeridepartementet har sendt et forskriftsforslag for tildeling av 21 oppdrettskonsesjoner i Finnmark og Troms ut på høring. I høringsnotatet går Fiskeridepartementet inn for at oppdrettere som er majoritetseiere i fem oppdrettsanlegg eller mer ikke skal få konsesjon. I tillegg skal hver søker tildeles maksimalt to konsesjoner. Forslaget innebærer at folk med verdifull erfaring og kapital utestenges.

Hvilken fiskeri- og distriktspolitisk tenkning ligger til grunn for departementets forslag?


Les hele debatten