Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 30.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): Intensjonsavtalen Statens næringsmiddeltilsyn hadde med dei 6 regionale næringslaboratoria som vart oppstarta i 1992, er oppsagt med verknad frå 1. januar 1998.

Har staten gått bort frå det Stortinget fastla i 1992 med eit desentralisert laboratoriumsystem?


Les hele debatten